نوار-پروتکت-بلک۲

نوار پروتکت بلک

این نوار جهت درزگیری عایق های الاستومری رولی و لوله ای بکار رفته و از اتلاف انرژی در محل درزها جلوگیری بعمل می آورد.

120,000 650,000 

پاک کردن