تی اند دی

[rev_slider alias="product_catalog"]

نمایش دادن 1–12 از 14 نتیجه

• نام محصول : تی دی ۱۰۱ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا
8,100,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۰۲ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپزوسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : سفید • جنس صفحه : شیشه دور استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا
8,000,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۰۳ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، زیرولوم شیشه ، محافظ ولوم
8,100,000 9,950,000 
• نام محصول : تی دی ۱۰۴ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز راست • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، زیرولوم شیشه ، محافظ ولوم
8,100,000 9,950,000 
• نام محصول : تی دی ۱۰۵ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز راست • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : مشکی • جنس صفحه : شیشه • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا
7,700,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۰۶ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : مشکی • جنس صفحه : شیشه • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا
7,700,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۰۹ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز راست • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، زیرولوم شیشه ، محافظ ولوم
8,100,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۱۰ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، زیرولوم شیشه ، محافظ ولوم
8,100,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۱۱ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، زیرولوم شیشه ، محافظ ولوم
8,100,000 9,900,000 
• نام محصول : تی دی ۱۱۳ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، محافظ ولوم
8,100,000 9,950,000 
• نام محصول : تی دی ۱۱۴ • تعداد شعله   : پنج شعله پلوپز وسط • سایز محصول : ۵۰*۹۰ سانتیمتر • رنگ اجاق : – • جنس صفحه : استیل • وک  : دارد • نوع گاز مصرفی : شهری • گارانتی : ۲۴ ماه گارانتی • اجزا و قطعات ایتالیایی ، با سطح مصرف انرژی A ،راندمان احتراق بالا ، محافظ ولوم
6,200,000 7,900,000 

نمایش دادن 1–12 از 14 نتیجه