تی اند دی

[rev_slider alias="product_catalog"]

نمایش دادن 1–12 از 13 نتیجه

• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : یک لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۸۰cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
3,990,000  3,192,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۱۶cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
6,300,000  5,040,000 
• نوع سینک  : روکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۲۰cm •عرض سینک  : ۶۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
6,350,000  5,080,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۰۰cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
5,700,000  4,560,000 
• نوع سینک  : روکار • وضعیت لگن   : یک لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۰۰cm •عرض سینک  : ۶۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
5,800,000  4,640,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۱۶cm •عرض سینک  : ۶۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
7,110,000  5,688,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۱۶cm •عرض سینک  : ۶۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
6,750,000  5,400,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۲۰cm •عرض سینک  : ۶۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
5,500,000  4,400,000 
• نوع سینک  : روکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۲۰cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
6,700,000  5,360,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۱۶cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
6,350,000  5,080,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : دو لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۱۱۶cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
6,350,000  5,080,000 
• نوع سینک  : توکار • وضعیت لگن   : یک لگنه • نوع استیل   : استنلس استیل ۳۰۴ • وضعیت سینی  : تک سینی • وضعیت میوه شور   : ندارد • طول سینک  : ۵۰cm •عرض سینک  : ۵۰cm •ضخامت ورق   : ۸/۰ میلیمتر • سیفون  : دارد • بست  : دارای بست نگهدارنده و لبه های دوبل
2,950,000  2,360,000 

نمایش دادن 1–12 از 13 نتیجه