رادیاتور

[rev_slider alias="product_catalog"]

نمایش دادن 1–12 از 20 نتیجه

آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۲۳۳۸ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی : ۱۷ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
3,200,000  2,720,000 
آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۲۷۴۸ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی :۲۰ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
3,840,000  3,264,000 
آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۳۲۳۰ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی : ۲۴ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
4,480,000  3,808,000 
آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۳۶۹۲ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی : ۲۷ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
5,120,000  4,352,000 
آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۱۲۳۷ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی : ۹ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
1,850,000  1,572,500 
آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۱۵۱۰ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی : ۱۱ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
2,250,000  1,912,500 
آکس: ۵۰-۵۵ cm ارتفاع ۶۰ cm ارزش حرارتی ۱۷۸۷ Kcal/h معادل سازی با رادیاتور آلومینیومی : ۱۳ پره ۱۰ سال گارانتی تعویض
2,860,000  2,431,000 
آکس ۵۰  ۱۲ سال گارانتی
2,400,000  1,920,000 
آکس ۵۰  ۱۲ سال گارانتی
2,880,000  2,304,000 
آکس ۵۰  ۱۲ سال گارانتی
3,360,000  2,688,000 
آکس ۵۰  ۱۲ سال گارانتی
3,840,000  3,072,000 
آکس ۵۰  ۱۲ سال گارانتی
4,320,000  3,456,000 

نمایش دادن 1–12 از 20 نتیجه