پروژه های اجرا شده عایقکاری موتورخانه

شرکت آبادگران ویدهر از سال ۱۳۸۹ در زمینه اجرای عایقهای الاستومری شروع به فعالیت کرده و با به کارگیری اکیپی مجرب و با تجربه پروژه های متعددی در سطح استان اجرا نموده است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میگردد.
۱-عایقکاری موتورخانه های کلیه مدارس استان به تعداد تقریبی ۹۰۰ مدرسه
۲-عایقکاری موتورخانه های کلیه شعب بانک ملت استان
۳-عایقکاری موتورخانه های کلیه کتابخانه های استان
۴-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات ساختمان بهاران تبریز
۵-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات استخر آبادگران آذربایجان
۶-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات استخر ناحیه ۲ آموزش و پرورش
۷-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات استخر اجلالی خسروشاه
۸-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات ساختمان جدیدالاحداث استانداری تبریز
۹-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات ساختمان دیوان محاسبات استان
۱۰- عایقکاری موتورخانه و تاسیسات ترمینال تبریز
۱۱-عایقکاری تاسیسات پاساژ برق تبریز شرکت ساکو
۱۲-عایقکاری تاسیسات برجهای شرکت آبادگران سهند واقع در شهر جدید سهند
۱۳-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات دانشگاه سراسری بناب
۱۴-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات دانشگاه سراسری مراغه
۱۵-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات دانشگاه آزادبناب
۱۶-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات دانشگاه آزاد اهر
۱۷-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات دانشگاه آزاد هادیشهر
۱۸-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات حوزه علمیه خسروشاه
۱۹-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات حوزه علمیه هادیشهر
۲۰-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات برج شهر
۲۱-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی مراغه
۲۲-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات بیمارستان امیرالمومنین مراغه
۲۳-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات بیمارستان نیکوکاری تبریز
۲۴-عایقکاری موتورخانه اداره بیمه تامین اجتماعی اهر
۲۵-عایقکاری موتورخانه اداره پست بناب
۲۶-عایقکاری موتورخانه و تاسیسات کمپ ترک مواد مخدر تبریز
۲۷-عایقکاری موتورخانه خانه بهداشت مراغه
۲۸-عایقکاری موتورخانه خانه بهداشت اسکو
۲۹-عایقکاری تاسیسات منطقه ۸ عملیات گاز ایران واقع در تبریز و تکاب
و چندین پروژه شخصی دیگر که تمامی پروژه های مذکور آماده بازدید می باشند.